17_11_06_Avestus_Biurowiec Imagine z po zwoleniem na budowę_informacja pr…